Biashara Mazingira

web-conservation-led-enterprises

Jamii tangu jadi wametegemea mali asili kujikimu kimaisha. Lakini, kutokana na upungufu wa mali asili kutokana na biashara, ongezeko la watu na mabadiliko ya hali ya hewa, jamii imejipata imenaswa katika mtego wa kuangamiza mali asili wanapojitafutia riziki za kila siku. Kuondoa janga hili, Shirika la Africa Nature linafanya kazi kwa karibu na jamii mashinani kuwawezesha kubuni biashara mazingira na kuwaunganisha na masoko.