Taarifa za Uhifadhi

community-consultationsgk-is-240

Mawasiliano ya taarifa za uhifadhi kwa washika dau ni muhimu katika kuwahusisha katika juhudi za uhifadhi. Mawasiliano na taarifa zinahakikisha wadau wana moyo wa uhifadhi kupitia: –

  • Kijarida
  • Filamu za uhifadhi
  • Utoaji wa taarifa nyinginezo za elimu mazingira