Utafiti na Ubunifu kwa Mazingira

research-uinovation

Habari muhimu za kuwezesha maamuzi muafaka kuhusu mali asili zimekuwa kikwazo katika usimamizi endelevu wa mazingira na mali asili. Changamoto hizi zimekumba jamii mashinani na hata mashirika ya kijamii na ya ki-Serikali yanayosaidia jamii kusimamia rasili mali hizi. Kuthibiti changamoto hii, Shirika la Africa Nature linatafiti na kubuni mbinu muafaka za usimamizi na matumizi bora ya mali asili. Utafiti msingi wa miradi, utathmini wa athari ya miradi kwa mazingira, uandikishaji wa nyaraka za elimu mazingira ya kiatamaduni, matumizi bunifu ya teknolojia kwa mazingira ni baadhi ya shughuli tunazofanya.